Sàn giao dịch Phòng

5 bất động sản.
2 triệu
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 22 m2
1,2 triệu
Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 14 m2
1,8 triệu
4 triệu
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
7 triệu
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2 m2