Sàn giao dịch Phòng

24 bất động sản.
3.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 106 m2
12 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 793 m2
1.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
1.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 133 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
3 triệu 500 nghìn/ tháng
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
1.7 triệu/ tháng
3 triệu/tháng
4 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 24 m2
2 triệu
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 22 m2
1,2 triệu
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 14 m2
1,8 triệu
4 triệu
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
7 triệu
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2 m2
6 triệu/ tháng
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
3.5 triệu / tháng
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
4.5 triệu/ tháng
5 triệu/ tháng
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
3 triệu/ tháng
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
3.8 triệu/ tháng