Nhà Đất Cần Mua

85 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
Thỏa thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
35 triệu/m2
2.7 tỷ
2.43 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.2 m2
2.2 tỷ
38 triệu/m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
1.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
2.19 tỷ
4.2 tỷ
2.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
55 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 248 m2
3.1 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
2.55 tỷ