Sàn giao dịch Nhà phố

75 bất động sản.
5 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
14 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 400 m2
8.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 170 m2
3.3 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
2.65 tỷ
8.61 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.5 m2
3.85 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 41.2 m2
8.695 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88.4 m2
4.89 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 61 m2
2.2 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 46.2 m2
3.6 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
6.8 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
490 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
1.58 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
5.2 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
3.4 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
820 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 42 m2
3.95 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 32.3 m2
76 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 94.3 m2
21.5 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 112.5 m2