Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

181 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
23 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
30 tỷ
51.5 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
7.9 tỷ
6.3 tỷ
4.1 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 47 m2
4.15 tỷ
23.8 tỷ
76 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
30 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 91.4 m2
thỏa thuận
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 196 m2
95 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 210 m2
165 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 160 m2
19 triệu/tháng
12.79 triệu/tháng
7 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
75 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 180 m2
19.5 tỷ
120 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 128.52 m2