Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

153 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
14.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50.4 m2
31 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90.1 m2
45 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75.6 m2
85 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 134.9 m2
65 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.4 m2
53 tỷ
56 tỷ
16.2 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
30 tỷ
42.5 tỷ
10.2 tỷ
20.5 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
53 tỷ
88 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 134.9 m2
53 tỷ
9 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
7.2 tỷ
33 tỷ
22 tỷ