Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

22 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
76 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 94.3 m2
38.5 tỷ
27 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 101 m2
3.6 tỷ
7 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68.8 m2
9 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2
51 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
235 tỷ
40 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2
85 tỷ
23.8 tỷ
76 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
30 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 91.4 m2
thỏa thuận
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 196 m2
125 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 433 m2
42 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
22 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62.3 m2
11 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
20 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 95 m2