Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

12 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
76 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 94.3 m2
38.5 tỷ
27 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 101 m2
3.6 tỷ
125 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 433 m2
42 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
22 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62.3 m2
11 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
20 tỷ 500 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 95 m2
23 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110.13 m2
40 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 460 m2