Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

161 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
340 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 375 m2
22 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
92 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 165 m2
2.1 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 157 m2
39 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 69.75 m2
205 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 164 m2
8.6 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
14.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50.4 m2
31 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90.1 m2
45 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75.6 m2
85 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 134.9 m2
65 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.4 m2
53 tỷ
56 tỷ
16.2 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
30 tỷ
42.5 tỷ
10.2 tỷ