Sàn giao dịch tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

31 bất động sản.
11.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
22 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
14.9 tỷ
28 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96.6 m2
23 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
16.5 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
32 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 208 m2
7.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 49 m2
26.5 tỷ
35 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 111.6 m2
99 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
63 tỷ 850 triệu
38 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.4 m2
180 tỷ
26 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
73 tỷ
25 tỷ
36 tỷ 200 triệu