Nhà Đất Cần Bán

171 bất động sản.
11.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
6 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67.2 m2
46 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 480 m2
2.1 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57.4 m2
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
4.2 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
8.1 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71 m2
22 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
14.9 tỷ
14.4 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
13.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 112 m2
28 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96.6 m2
14 tỷ
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
79 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 360 m2
23 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
19.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 152 m2
16.5 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
6.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
5.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
6.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2