Nhà Đất Cho Thuê

15 bất động sản.
1 tỷ 400 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.5 triệu/m²
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 650 m2
14.5 triệu/thang/ thang
Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
1 tỷ
875 triệu
2 triệu
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 22 m2
1,2 triệu
Quận 6, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 14 m2
1,8 triệu
4 triệu
Quận 10, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2
7 triệu
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 20 m2 m2
55 triệu
Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 450 m2
13 triệu
Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
13 triệu
Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 116 m2
18 triệu
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
40 triệu
Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 190 m2