Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

2 bất động sản.
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
9 tỷ 500 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 1500 m2