Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

3 bất động sản.
1.97 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2