Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

31 bất động sản.
235 Triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 156 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
540 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
720 triẹu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
460 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
480 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
420 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
570 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
Thỏa Thuận
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 500 m2
1.1 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thương lượng
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
369 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
369 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
9 tỷ 500 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 1500 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
1.57 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 180 m2
540 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
900 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2