Sàn giao dịch tại Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

85 bất động sản.
235 Triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 156 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
475 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38.5 m2
550 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
860 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
860 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
650 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
1.4 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.9 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
850 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 85 m2
649 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
980 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
680 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
990 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
2.3 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 230 m2
990 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
860 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
770 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2