Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

22 bất động sản.
140 tỷ
13.7 tỷ
thỏa thuận
4.3 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
4 tỷ
135 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 399 m2
21.3 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
39 tỷ
28.5 tỷ
25.5 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52.5 m2
50 tỷ
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thương lượng
22 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86.4 m2
26 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73.8 m2
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
23 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92 m2
30 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
34 tỷ 700 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 138.6 m2