Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

12 bất động sản.
14.4 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
8.9 tỷ
8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77.6 m2
5.8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
22 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
38 tỷ
44 tỷ 500 triệu
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
38 tỷ
220 tỷ
40 triệu
Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 190 m2
220 tỷ/Tổng diện tích