Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

10 bất động sản.
Thỏa Thuận
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
Thỏa Thuận
25 tỷ
4.4 tỷ
3.07 tỷ
4.4 tỷ
135 tỷ
220 tỷ
40 triệu
Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 190 m2
220 tỷ/Tổng diện tích