Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

83 bất động sản.
50 tỷ
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
13.5 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 122 m2
40 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
40 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
13.9 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 126 m2
272 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 790 m2
17.5 tỷ
6.8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
3.9 tỷ
12.7 tỷ
85 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 350 m2
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thương lượng
22 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86.4 m2
26 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73.8 m2
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
23 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92 m2
30 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
24 tỷ