Sàn giao dịch tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

11 bất động sản.
13.7 tỷ
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thương lượng
22 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86.4 m2
26 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73.8 m2
38 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
23 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92 m2
30 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
34 tỷ 700 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 138.6 m2
58 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
53 Tỷ