Sàn giao dịch Văn phòng

8 bất động sản.
750 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
11 triệu/ tháng
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 18 m2
968 Triệu
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2
27 Triệu / Tháng
900 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 59 m2
11 Triệu / Tháng
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 18 m2
30 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
30 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2