Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

195 bất động sản.
Thỏa thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
Thỏa thuận
12 tỷ
14.8 tỷ
19.5 tỷ
3.5 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
16.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
38 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 148 m2
3.3 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
420 triệu
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
2.6 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
11.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
6 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67.2 m2
46 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 480 m2
2.1 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57.4 m2
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
4.2 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
8.1 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71 m2
22 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2