Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

440 bất động sản.
5 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
4 tỷ 200 triệu
14 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 400 m2
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
4 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
12,4 Tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 600 m2
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 188 m2
4.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
1.75 tỷ
2.08 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
3.55 tỷ
5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
1.716 tỷ
1.82 tỷ
4.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
2.1 tỷ
2.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2