Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

184 bất động sản.
Thỏa thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
Thỏa thuận
4.3 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
5.7 tỷ
7.2 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
7.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 115.6 m2
1.38 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 43.5 m2
1.3 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
2.85 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
10.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 640 m2
14 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 140 m2
13.8 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
29.2 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 85 m2
7 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
Thỏa Thuận
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2