Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

558 bất động sản.
32,07 trieu/m2
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
2 ty
42 trieu/m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXD m2
2,23 ty
11,5
5 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
4 tỷ 200 triệu
14 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 400 m2
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
4 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
12,4 Tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 600 m2
4.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
3.75 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
4.6 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
3.3 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 44 m2
3.6 tỷ
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 215 m2
3.75 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
5.68 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 680 m2
1.12 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2