Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

175 bất động sản.
5 tỷ 200 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
4 tỷ 200 triệu
14 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 400 m2
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
4 tỷ 200 triệu
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
12,4 Tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 600 m2
8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250m² m2
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56m² m2
1.47 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67m² m2
10.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 256.63m² m2
Thỏa thuận
8.2 tỷ
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
8.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 170 m2
Thỏa Thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
3.3 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
2.65 tỷ
8.61 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.5 m2