Sàn giao dịch Nhà phố

5 bất động sản.
5.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
7,8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 191 m2
13.2tỷ
7,6tỷ
6,2tỷ

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 320 m2