Sàn giao dịch Nhà phố

24 bất động sản.
13 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
19.5 tỷ
185 tỷ
25 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.95 tỷ
23.3 tỷ
43 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
15.5 tỷ
32 tỷ
59 tỷ
3.05 tỷ
7.9 tỷ
6,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
27 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 288 m2
9.8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
3.97 tỷ
7,6tỷ