Nhà Đất Cần Bán

7 bất động sản.
1,88tỷ
7,6tỷ
13.2tỷ
2,9 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
5.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
7,8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 191 m2
11.700.000.000đ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 168 m2