Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1 Mục đích

- www.Nhavietnam.com.vn cần thu thập thông tin của khách hàng để tiện liên hệ trong một số trường hợp cần thiết như giải đáp thắc mắc, khiếu nại, góp ý, báo lỗi… và để hỏi ý kiến khách hàng về hàng hóa dịch vụ mà website cung cấp.

- www.Nhavietnam.com.vn cần thu thập thông tin để gửi những thông báo mới về quy chế, chức năng mới hoặc cảnh báo đến người tiêu dùng.

1.2 Phạm vi thu thập thông tin

- Khi khách hàng đăng ký, website www.Nhavietnam.com.vn sẽ yêu cầu khách hàng đọc và đánh dấu đã đọc và đồng ý với các điều khoản quy chế của website. Trong quy chế sẽ có điều khoản bảo mật thông tin khách hàng.

- Khi khách hàng đánh dấu chấp thuận quy chế cũng như điều khoản an toàn thông tin của www.Nhavietnam.com.vn có nghĩa là website có thể thu thập và lưu trữ một số thông tin của khách hàng.

- www.Nhavietnam.com.vn cần thu thập một số thông tin sau của khách hàng khi tiến hàng đăng ký:

+ Họ tên
+ Địa chỉ email
+ Số điện thoại liên hệ

- Ngoài ra khách hàng cần chọn cho mình một tên đăng nhập và thiết lập mật khẩu để có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên website www.Nhavietnam.com.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Nhavietnam.com.vn chỉ sử dụng thông tin của khách hàng trong một số trường hợp sau:

- Người mua và người bán cần liên hệ với nhau: Thông tin người bán sẽ được đăng tải kèm với thông tin sản phẩm, người mua có thể liên hệ trực tiếp bằng cách gọi điện hay email cho người bán mà không cần thông qua Nhavietnam.com.vn;

- Trường hợp có tranh chấp khiếu nại giữa người mua và người bán: trong trường hợp này Nhavietnam.com.vn sẽ cung cấp thông tin họ tên, email, số điện thoại của người bán để thuận tiện cho việc liên hệ hòa giải và tìm hướng giải quyết tranh chấp.

- Trường hợp Nhavietnam.com.vn cần gửi thông báo đến khách hàng: Nhavietnam.com.vn sẽ sử dụng email mà khách hàng cung cấp khi đăng ký để gửi những thông báo liên quan đến việc cung cấp những dịch vụ của website, hoặc nhắc nhở khách hàng thực hiện đúng nội quy của website.

- Trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng phục vụ điều tra: Nhavietnam.com.vn sẽ cung cấp toàn bộ thông tin của khách hàng: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại… hoặc những thông tin khác không bắt buộc mà khách hàng đã cung cấp trên website trong lúc đăng ký cho cơ quan chức năng bằng văn bản để phục vụ điều tra.

3. Thời gian lưu trữ

Nhavietnam.com.vn sẽ lưu giữ thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu của website cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ tài khoản trên Nhavietnam.com.vn;

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Nhavietnam.com.vn
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển quốc tế LÊ NGUYỄN
Địa chỉ: Số 002 Tòa Nhà H1, Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 028 39 430 152 - Fax: 028 39 430 151 - Email: info@nhavietnam.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Nhavietnam.com.vn cung cấp chức năng thay đổi thông tin trong trang quản trị riêng dành cho người dùng, người dùng có thể đăng nhập và chỉnh sửa tất cả các thông tin nếu cần thiết.

- Trong trường hợp cần hủy bỏ tài khoản, người dùng có thể gửi yêu cầu quản trị đến ban quản trị qua chức năng Góp ý – Báo lỗi trên trang chủ của website hoặc qua email: info@nhavietnam.com.vn hoặc điện thoại hỗ trợ: 0903 968 628;

6. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

- Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ trên server tại Việt Nam và được nhân viên của Nhavietnam.com.vn kiểm tra, đảm bảo tính bảo mật để tránh hacker xâm nhập, đánh cắp, chỉnh sửa thông tin.

- Nhavietnam.com.vn cam kết đảm bảo an toàn bảo mật thông tin của khách hàng, kể cả với nhân viên của Nhavietnam.com.vn. Thông tin được mã hóa và chỉ được giải mã và truy xuất trong trường hợp giải quyết khiếu nại, tranh chấp hoặc có yêu cầu từ cơ quan chức năng.

- Nhavietnam.com.vn cam kết không bán hoặc trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba nào,trừ trường hợp sau đây.

+ Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.
+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
+ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

(a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp;
(b) bảo vệ các quyền hay tài sản của Nhavietnam.com.vn hoặc các công ty đối tác;
(c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc
(d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

+ Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống Nhavietnam.com.vn trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Nhavietnam.com.vn hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

- Mặc dù Nhavietnam.com.vn cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin khách hàng nhưng cũng không thể tránh khỏi thông tin bị rò rỉ do những cá nhân cố ý xâm hại bằng những biện pháp kỹ thuật cao. Do đó, thành viên phải chịu một phần rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân khi đăng ký sử dụng website của chúng tôi.

Sàn giao dịch Thương mại điện tử Nhavietnam.com.vn
Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển quốc tế LÊ NGUYỄN

Địa chỉ: Số 002 Tòa Nhà H1, Hoàng Diệu, Phường 9, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 028 39 430 152 - Fax: 028 39 430 151 - Email: info@nhavietnam.com.vn

Ban Quản Trị "Nhavietnam.com.vn"
Điện thoại: 0903 968 628