Nhà Đất Cho Thuê

46 bất động sản.
18 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
9,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
17 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 113.7 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
12,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
10tr/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
13 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
9 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 42 m2
18 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
14 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 106 m2