Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

25 bất động sản.
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
4,7tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
2,7 tỷ
3,65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
4,1tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
4,950tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
5,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
2,5 tỷ
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
2,950 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,5tỷ
3,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2,9 tỷ
1,8 tỷ
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2