Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

98 bất động sản.
Thỏa thuận
3.6 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
5.15 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 69 m2
11 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
6 Tỷ ~ 48 Triệu/m²
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
14 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
18 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
4,88 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
9,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
17 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 113.7 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
12,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99 m2
3,65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2