Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

128 bất động sản.
6 tỷ
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
13 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
12.117 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 129.11 m2
19.5 tỷ
2.85 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
185 tỷ
1.8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
25 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
5.7 tỷ
3.95 tỷ
4.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 89 m2
4.7 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
23.3 tỷ
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73 m2
43 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2