Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

98 bất động sản.
18 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
4,88 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
9,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
17 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 113.7 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
12,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99 m2
3,65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,75 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
4,4 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80.5 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
10tr/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
1.88 Tỷ