Sàn giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh

110 bất động sản.
3.65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
10.6 tỷ
8.6 tỷ
3.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 113 m2
15 tỷ
3.1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
7.9 tỷ
8.68 tỷ
18 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
4,88 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
15 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
9,5 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
17 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
12 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 113.7 m2
10 triệu/tháng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2