Nhà Đất Cần Mua

47 bất động sản.
2.45 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73 m2
2.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73 m2
4.6 tỷ
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62 m2
1.7 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
4,88 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
3,65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,75 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
4,4 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80.5 m2
1.88 Tỷ
3,95 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71 m2
4 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99 m2
3,25 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,5 TỶ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,2 Tỷ ~ 53,333 Triệu/m²
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
3,95 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 106 m2
2,99tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
3,5tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 122 m2
2,99tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2