Nhà Đất Cần Mua

23 bất động sản.
8,517 Tỷ
1.795 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
4,65 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77,5 m2
2,2tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
2,3tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 147 m2
1,3tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
2,980tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
5,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 130 m2
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2,9 tỷ
1,8 tỷ
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
2,3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
2,1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2