Nhà Đất Cần Mua

42 bất động sản.
4.1 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 87 m2
5,2 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
8,517 Tỷ
1.795 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
4,65 Tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77,5 m2
2,2tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
2,3tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 147 m2
3,5tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
4,7tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
2,7 tỷ
3,65 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
4,1tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
4,950tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
2,8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
2,5 tỷ
4,8tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 95 m2
2,5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
2,950 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3,5tỷ