Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

34 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250m² m2
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56m² m2
1.47 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67m² m2
10.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 256.63m² m2
8.2 tỷ
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
Thỏa Thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
485 triệu
1.68 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
thỏa thuận
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
3.2 tỷ
27 triệu/m2
3.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
6.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
1.5 tỷ