Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

78 bất động sản.
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
8.2 tỷ
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
Thỏa Thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
485 triệu
1.68 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
thỏa thuận
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
3.2 tỷ
27 triệu/m2
3.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
6.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
1.5 tỷ
4.3 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 89 m2
2.2 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
1.4 tỷ
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2