Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

144 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
4.15 tỷ
1.55 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
3.9 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
Thỏa Thuận
1.44 tỷ
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2.8 tỷ
Thỏa Thuận
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
2.15 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82.9 m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
1.9 tỷ
1.1 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2