Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

162 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
630 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
1.65 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
2.55 tỷ
3.95 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
2.4 tỷ
14 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 274 m2
1.55 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
4 ty
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82.8 m2
2.3 ty
5.5 ty
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 94.5 m2
3.3 ty
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 83 m2
Thỏa Thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
4.1 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 47 m2