Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

10 bất động sản.
3.6 tỷ
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
988 triệu
Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
980 triệu
Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 62,7 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
3,3 tỷ
850 triệu/1
Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích m2
13 triệu
Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
13 triệu
Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 116 m2
Thỏa thuận
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2