Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

141 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
1.2 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
4.3 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
thỏa thuận
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
thỏa thuận
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 85 m2
1.8 tỷ
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
2 tỷ
2.5 tỷ
4 tỷ
4.2 tỷ
1.1 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
2.83 tỷ
2.85 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
2.27 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2