Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

107 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
470 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
1.78 tỷ
2.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.5 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65.6 m2
4.35 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 87.8 m2
1.8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
2.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
1.4 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
1.2 tỷ
8.4 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 145 m2
35 triệu/m2