Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

196 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
37.5 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 157 m2
Thỏa Thuận
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
21 triệu/m2
2.4 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
5.95 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
26.60 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 411 m2
4 tỷ
5.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 134 m2
11.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 188 m2
32 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 411.6 m2
2.35 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92.2 m2
35 triệu/m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.9 tỷ
34 triệu
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2