Sàn giao dịch Căn hộ chung cư

177 bất động sản.
1 tỷ 380 triệu
2 tỷ 200 triệu
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 26.93 m2
1,5 Tỷ VNĐ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1 Tỷ 900 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
28 Triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
500 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m² m2
1.68 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
thỏa thuận
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
3.2 tỷ
3.8 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 83 m2
27 triệu/m2
3.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
6.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
1.5 tỷ
4.3 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 89 m2
2.2 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
1.4 tỷ