Sàn giao dịch Đất dự án - Đất ở

25 bất động sản.
1 tỷ 400 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.5 triệu/m²
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 650 m2
71 triệu/M
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 126 m2
965 triệu
2.7 tỷ
TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Diện tích 360 m2
685 triệu
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
27 tr/m2
Thỏa thuận
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích m2
Thỏa thuận
35 triệu
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 328 m2
696 triệu
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
220 tỷ
73 triệu/M2/ M2
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 273 m2
53 triệu/M2/ M2
Quận 2, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 161 m2
118 triệu
833 triệu
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
39 tỷ
1 tỷ
875 triệu
811 triệu