Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

7 bất động sản.
2.95 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
4.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
50 tỷ
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 2554 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
1,8 tỷ
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
Thỏa thuận
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2