Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

35 bất động sản.
750 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
1 tỷ 350 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2,1 Tỷ VNĐ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 192 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 47.6 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
990 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
1,1 Tỷ / Căn
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
1 Tỷ 100 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
900 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 59 m2
50 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 2554 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
Thỏa thuận
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
4.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
2.95 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2