Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

10 bất động sản.
6 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88 m2
6.8 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
1.1 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
20 triệu/m2
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
890 triệu
50 tỷ
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 2554 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
1,8 tỷ
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
Thỏa thuận
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2