Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

51 bất động sản.
750 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
1 tỷ 350 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2,1 Tỷ VNĐ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 192 m2
3.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 218 m2
4.6 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 245 m2
1.75 tỷ
1.7 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
2.7 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
1.45 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 216 m2
1.55 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3.65 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 69 m2
12.9 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88 m2
1.8 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
43 triệu/m2
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40.2 m2
3.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 106 m2
1.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 133 m2