Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

67 bất động sản.
750 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
1 tỷ 350 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2,1 Tỷ VNĐ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 192 m2
5.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 121 m2
6.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 32 m2
11 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 114 m2
8.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 144 m2
1.75 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
13 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 160 m2
2.85 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
6 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
3.7 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
1.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
700 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
560 triệu
3.4 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
3.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 43 m2
560 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
2.35 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 32 m2
2.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2