Sàn giao dịch tại Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

74 bất động sản.
750 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
1 tỷ 350 triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2,1 Tỷ VNĐ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 192 m2
1.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
2,7 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
3.89 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
5.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
12.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 129 m2
3.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 44 m2
1.1 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
14 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
13 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 132 m2
1.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
1.6 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
1.75 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
13 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 160 m2
2.85 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
6 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
3.7 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
1.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2