Sàn giao dịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu

4 bất động sản.
13 tỷ 500 triệu
TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 835 m2
1 tỷ 350 triệu
TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 3561 m2
9,72 tỷ
TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 1025 m2
9,8 tỷ
TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Diện tích 300 m2