Hà Nội và Tp.HCM xây dựng khu liên cơ quan hành chính mới

Nhà Việt Nam - Cả Hà Nội và Tp.HCM đều tiến hành xây dựng mới và cải tạo khu liên cơ quan hành chính để tập trung các sở ngành về một địa điểm.

Minh Triết theo Vnexpress