Chi phí mỗi km metro ở Hà Nội lên đến hơn hai nghìn tỷ đồng

Nhà Việt Nam - Tại Hà Nội, mỗi km đường sắt đô thị có chi phí trung bình khoảng 2.200 tỷ đồng. Riêng với đoạn xây ngầm, chi phí lên đến gần 3.900 tỷ đồng.

Minh Triết theo Vnexpress