Chi phí mỗi km metro ở Hà Nội lên đến hơn hai nghìn tỷ đồng