Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
5.58 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 107 m2
2 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 78 m2
23 triệu/m2
2.9 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
7 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105.61 m2
1.4 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
1.28 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
23 triệu/m2
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
1 tỷ 360 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
7.9 tỷ
2.5 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
861 triệu
1.2 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
1 tỷ 700 triệu
2 tỷ 350 triệu
1 tỷ 800 triệu
750triệu
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
Thương lượng
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
23 triệu/ m2