Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
Thỏa thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
Thỏa thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
3 Tỷ 500 Triệu
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
1 Tỷ 600 Triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1 tỷ 500 triệu
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
19 triệu/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3 Tỷ 500 Triệu
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
990 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
1,1 Tỷ / Căn
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
27 Triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 73 m2
1 Tỷ 100 Triệu
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
1 tỷ 100 triệu
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 85 m2
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1.7 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
20 triệu/m2
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
Thương lượng
Thương lượng
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
3.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
3 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
1.9 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2