Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.5 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65.6 m2
4.35 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 87.8 m2
1.8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
2.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
1.4 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
1.2 tỷ
8.4 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 145 m2
35 triệu/m2
2.7 tỷ
2.43 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.2 m2
2.2 tỷ
38 triệu/m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
1.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
2.19 tỷ
4.2 tỷ
2.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
55 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 248 m2