Nhà Đất Cần Mua

135 bất động sản.
40 triệu/m2
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1.7 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
20 triệu/m2
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
Thương lượng
Thương lượng
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
3.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
3 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
1.9 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2
5.58 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 107 m2
2 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 78 m2
23 triệu/m2
2.9 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
7 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105.61 m2
1.4 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
1.28 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
23 triệu/m2
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 74 m2
1 tỷ 360 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
7.9 tỷ
2.5 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2