Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
3.7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
thỏa thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 188 m2
9.5 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
19 triệu/tháng
14 triệu/tháng
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
12.79 triệu/tháng
14 triệu/tháng
8 triệu/tháng
2.8 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62 m2
1.4 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53.2 m2
745 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 34 m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
29 triệu/m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
730 triệu
470 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
1.78 tỷ
2.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2