Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
1.8 tỷ
1.1 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
1.2 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
4.3 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
thỏa thuận
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
thỏa thuận
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 85 m2
1.8 tỷ
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
2 tỷ
2.5 tỷ
4 tỷ
4.2 tỷ
1.1 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
2.83 tỷ
2.85 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
2.27 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
2.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
2.5 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55.77 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 33 m2
1.6 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2