Nhà Đất Cần Mua

135 bất động sản.
745 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 34 m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
29 triệu/m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
730 triệu
470 triệu
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
1.78 tỷ
2.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.5 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65.6 m2
4.35 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 87.8 m2
1.8 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
2.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
1.4 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
Thỏa Thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
1.2 tỷ
8.4 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 145 m2
35 triệu/m2
2.7 tỷ
2.43 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.2 m2