Nhà Đất Cần Mua

187 bất động sản.
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
32 triệu/m2
thỏa thuận
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
3.8 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 83 m2
1.5 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
3.04 tỷ
53 triệu/m2
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
20 triệu/m2
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
2.1 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
thỏa thuận
5.7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 117 m2
700 triệu
thỏa thuận
1.6 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 34 m2
7 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68.8 m2
thỏa thuận
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
1.25 tỷ- 2.3 tỷ
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50-89 m2
thỏa thuận
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88 m2
1.8 tỷ-4 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53-112 m2