Nhà Đất Cần Mua

149 bất động sản.
3.9 tỷ
4.15 tỷ
1.55 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
3.9 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
Thỏa Thuận
1.44 tỷ
Thỏa Thuận
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2.8 tỷ
Thỏa Thuận
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
2.15 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82.9 m2
2.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
1.9 tỷ
1.1 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
2.83 tỷ
2.85 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
2.27 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77 m2
2.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
2.5 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55.77 m2