Nhà Đất Cần Mua

185 bất động sản.
3.6 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
3 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
3.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
485 triệu
1.68 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
thỏa thuận
1.45 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
2.3 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích KXĐ m2
3.2 tỷ
3.8 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 83 m2
27 triệu/m2
3.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
6.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
1.5 tỷ
4.3 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 89 m2
2.2 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
1.4 tỷ
4.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
32 triệu/m2