Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
3.6 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 280 m2
15.3 tỷ
2.7 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
45 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 220 m2
9.1 tỷ
39 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 140.5 m2
5.2 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 59 m2
2.9 tỷ
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 185 m2
4 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
4.2 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
1.3 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
1.75 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 22.4 m2
9.8 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53 m2
3.5 tỷ
12.7 tỷ
775 triệu
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
7.5 tỷ
10.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99.6 m2
3.5 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
9 tỷ