Nhà Đất Cần Bán

1317 bất động sản.
5.65 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80.5 m2
6.2 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 224 m2
4.95 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 238 m2
4.55 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 224 m2
5.5 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 196 m2
1.53 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55.9 m2
2.1 tỷ
8.5 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
4.3 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81.48 m2
4.3 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81.48 m2
5.5 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 140 m2
2.32 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
3.7 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
38.5 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 882 m2
2.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
5 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 44 m2
10.5 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 108 m2
Thỏa Thuận
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 69 m2
925 triệu
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 25.85 m2
7.3 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 93 m2