Nhà Đất Cần Bán

154 bất động sản.
833 triệu
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
39 tỷ
2,65 tỷ
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
19 tỷ
Huyện Củ Chi , TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 6000 m2
2,2 tỷ
Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 1200 m2
1,6 tỷ
Đức Hòa, Long An
Diện tích 3000 m2
16,5 Tỷ
Ninh Kiều, Cần Thơ
Diện tích 1098,50 m2
980 triệu
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 37 m2
2,4 tỷ
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
50 tỷ
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 2554 m2
11 tỷ
30 triệu\ tháng
Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích m2
2.65 tỷ
Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 46.15 m2
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
980 triệu
Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 62,7 m2
811 triệu
870 triệu
Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
90 tỷ
8,6 tỷ
970 triệu
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2