Nhà Đất Cần Bán

1317 bất động sản.
11.5 tỷ
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Diện tích 542 m2
22 tỷ
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Diện tích 730.24 m2
10.2 tỷ
4.5 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
5.7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
4.7 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
th
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
6.8 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
6.8 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
4.8 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
3.5 tỷ
3.95 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 98.5 m2
5.2 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79 m2
28 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 200 m2
2.45 tỷ
7 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
3.65 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2