Nhà Đất Cần Bán

181 bất động sản.
38 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.4 m2
7 tỷ 800 triệu
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
21 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 109.35 m2
13 tỷ 400 triệu
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92.4 m2
22 tỷ 900 triệu
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 147 m2
22 tỷ 500 triệu
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 224 m2
13 tỷ 800 triệu
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
26 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
73 tỷ
120 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 301 m2
25 tỷ
36 tỷ 200 triệu
345 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 743 m2
43 tỷ 500 triệu
65 tỷ
45 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 245 m2
10 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
38 tỷ
150 tỷ