Nhà Đất Cần Bán

1317 bất động sản.
1.1 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
3.5 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
15 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48.8 m2
3.45 tỷ
2.35 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 32 m2
7.9 tỷ
205 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 164 m2
17 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
8.6 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
5.75 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
450 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 28 m2
6.8 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
15 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48.8 m2
2.45 tỷ
7 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
1.8 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 200 m2
6 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
45 tỷ
2.4 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 49.5 m2