Nhà Đất Cần Bán

181 bất động sản.
5.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
7.1 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
6.5 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
6.48 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2
2.3 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 27 m2
13 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
18 tỷ 800 triệu
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 121.5 m2
89 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 256 m2
22 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 82 m2
5 tỷ 300 triệu
6 tỷ 300 triệu
38 tỷ
47 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 350 m2
99 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
17 tỷ 500 triệu
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 168 m2
63 tỷ 850 triệu
54 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 440 m2
44 tỷ 500 triệu