Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
799 triệu
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 22.75 m2
67 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 231 m2
26 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
26.8 tỷ
19.8 tỷ
32 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
190 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 308 m2
25 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
4.22 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 146 m2
3.17 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 38 m2
250 tỷ
7.9 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 92 m2
4.3 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
13.7 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 168 m2
5.05 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
6.6 tỷ
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 58 m2
3.2 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 88 m2
6.8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
3 tỷ
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 37 m2