Nhà Đất Cần Bán

154 bất động sản.
16.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76.5 m2
45 tỷ
10.7 tỷ
12.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
7.79 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62.7 m2
27 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 465 m2
6.8 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
1.1 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
5.05 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65 m2
3.07 tỷ
4.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.25 tỷ
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
3.9 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
7.9 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 125 m2
1.97 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62 m2
5.2 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 124 m2
2.39 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
2.65 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
6.5 tỷ