Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
14.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 111 m2
11 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 660 m2
2.95 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 95 m2
3.15 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
880 triệu
450 triệu
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 42.8 m2
47 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
4.75 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 53.75 m2
4.1 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70.83 m2
4.7 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51.1 m2
660 triệu
2.3 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
3.7 tỷ
3.75 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 57 m2
43 triệu/m2
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40.2 m2
1.98 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
3.15 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 49.3 m2
1.47 tỷ
Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
10 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 65.8 m2
4.65 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 44.9 m2