Nhà Đất Cần Bán

181 bất động sản.
23 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 200 m2
7.8 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 49 m2
1.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 21 m2
850 triệu
4.3 tỷ
26.5 tỷ
800 triệu
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 21 m2
6.8 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
14.7 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
14.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
355 nghìn/m2
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 70 m2
3.1 tỷ
1.05 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 20.4 m2
11.7 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 116.6 m2
35 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 111.6 m2
3.3 tỷ
6.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
4 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2
5.8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 126 m2