Nhà Đất Cần Bán

181 bất động sản.
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
1.95 tỷ
2.25 tỷ
4.3 tỷ
6.1 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 117 m2
1.58 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
2.1 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
8 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77.6 m2
11.8 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 170 m2
19 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 180 m2
5.25 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
9.2 tỷ
5.7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 86 m2
10.4 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79.9 m2
9.9 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 240 m2
56 triệu/m2
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 312 m2
6.98 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
4.7 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
4 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
32 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 208 m2