Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
5.38 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.1 tỷ
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 54 m2
2.3 tỷ
Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 69.43 m2
1.7 tỷ
4.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51 m2
5.4 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52.8 m2
7.7 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 108 m2
4.85 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 220 m2
3.2 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96 m2
4.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 77.6 m2
5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
272 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 790 m2
3.85 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 105 m2
33 tỷ
11.95 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 162 m2
17.5 tỷ
22 tỷ
35.3 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 210 m2
3.9 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
21.6 tỷ