Nhà Đất Cần Bán

154 bất động sản.
25 tỷ
8.8 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2
8.3 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
5.8 tỷ
6.7 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 87 m2
3.2 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 135 m2
14.5 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
5.8 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2.99 triệu
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
4.4 tỷ
3.6 tỷ
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 78.6 m2
58 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
26 tỷ
12.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 94 m2
18.2 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 119 m2
7.8 tỷ
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
10 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
45 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 250 m2
10.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67 m2