Nhà Đất Cần Bán

181 bất động sản.
13.3 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 112 m2
28 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 96.6 m2
14 tỷ
Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
79 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 360 m2
23 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
19.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 152 m2
16.5 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 81 m2
6.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
5.5 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
6.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
2.4 tỷ
TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Diện tích 71.53 m2
2.85 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 61.2 m2
2.65 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 62 m2
3.3 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 110 m2
4.5 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 179 m2
8.9 tỷ
2.95 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
4.5 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 68 m2
1.1 tỷ
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
4.95 tỷ
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 136.63 m2