Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
9.8 tỷ
Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
1.8 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
13.9 tỷ
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 126 m2
1.95 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.3 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 72 m2
2.65 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 39 m2
2.1 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36.7 m2
3.39 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50 m2
5.15 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 51.6 m2
13.8 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
17 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 320 m2
14 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
31 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 247 m2
14 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
7.9 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 90 m2
640 triệu
Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 21 m2
420 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
7.2 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 79.2 m2
3 tỷ
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 40 m2