Nhà Đất Cần Bán

1317 bất động sản.
22 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 181.9 m2
25 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
2.99 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 50.4 m2
580 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 37 m2
thỏa thuận
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76.1 m2
5.3 tỷ
92 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 165 m2
4 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
3.4 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
2.1 tỷ
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 157 m2
4.35 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 165 m2
2.5 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 162 m2
7 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
3.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
3.3 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 45 m2
4.3 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
15 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
205 triệu/m2
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 520 m2