Nhà Đất Cần Bán

1005 bất động sản.
480 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
5.25 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75.6 m2
985 triệu
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
2.78 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 43 m2
1.25 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 120 m2
3.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 63 m2
2.78 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 48 m2
660 triệu
8.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
420 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
2.55 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 91.5 m2
1.35 tỷ
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 99 m2
4.1 tỷ
3.8 tỷ
660 triệu
8.6 tỷ
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 64 m2
1.92 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 30 m2
1.2 tỷ
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 76 m2
2.1 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 36 m2
950 triệu
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2