Nhà Đất Cần Bán

1317 bất động sản.
1.27 tỷ
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
15.9 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 199.5 m2
4.5 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
2.2 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 80 m2
3.1 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 52 m2
390 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
1.2 tỷ
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 84 m2
11.7 tỷ
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
3.4 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 66 m2
90 triệu/m2
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 100 m2
3.4 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 67.5 m2
5.7 tỷ
Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 152.5 m2
440 triệu
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 60 m2
12.5 tỷ
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 150 m2
4.4 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 56 m2
2.8 tỷ
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích m2
3.4 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 75 m2
2.45 tỷ
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 71.4 m2
6.336 tỷ
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 55 m2
2.8 tỷ
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích 117 m2